وقتی میری live mocha تو قسمت korean 101 که شروع زبان کره ای هستش 3 تا unit هستش و هر unit 5/9 درس

میریم که آموزش زبان کره ای رو شروع کنیم. مطمئنا با نیگاه کردن به فیلمای کره ای و بخاطر سپردن اینایی که می زارم می تونید خیلی خوب کره ای رو صحبت کنید

فصل 1 - درس 1

اسم

لطفا برید ادامه ی مطلب

نکته:
1-  می تونید بعضی استثناها و قواعد رو خودتون راحت تشخیص بدین.
لطفا اینارو تایپ کنید و همیشه همراهتون نیگه دارید و اگه یه روز تکرارشون کنید ملکه ی ذهنتون می شه


مرد
남자
man
namch(j)a

زن
여자
woman
yoch(j)a

دختر
소녀
girl
so nio

پسر
소년
boy
so nion

من قد بلند هستم
나는 키가 큽니다.
I am tall.
nann kiga km nida

من قد کوتاه هستم
나는 키가 작습니다.
I am short.
nan kiga chaksm nida

من چاق هستم
나는 뚱뚱합니다.
I am fat.
nann dung dung imnida

من لاغر هستم
나는 날씬합니다.
I am thin.
nann daَlshin hamnida

من مرد هستم
나는 남자입니다.
I am a man.
nann namja imnida

من زن هستم
나는 여자입니다.
I am a woman.
nann yoja imnida

من دختر هستم
나는 소녀입니다.
I am a girl.
nann sunyo imnida

من پسر هستم
나는 소년입니다.
I am a boy.
nann sunyon imnida

من پیر هستم
나는 나이가 많습니다.
I am old.
nann naَiga bamansm nida

من جوان هستم
나는 나이가 어립니다.
I am young.
nann naَiga orim nida

من پولدار هستم
나는 부자입니다.
I am rich.
nann puja imnida

من فقیر هستم
나는 가난합니다.
I am poor.
nann kanan hamnida

تو مرد هستی
당신은 남자입니다.
You are a man.
tangshinn namja imnida   

تو زن هستی
당신은 여자입니다.
You are a woman.
tangshinn yoja imnida

تو پسر هستی
당신은 소년입니다.
You are a boy.
tangshinn sunyon imnida

تو دختر هستی
당신은 소녀입니다.
You are a girl.
tangshinn sunyo imnida

تو قد بلند هستی
당신은 키가 큽니다.
You are tall.
tangshinn kiga km nida

تو قد کوتاه هستی
당신은 키가 작습니다.
You are short.
tangshinn kiga chaksm nida

تو جوان هستی
당신은 나이가 어립니다.
You are young.
tangshinn daiga orim nida

تو پیر هستی
당신은 나이가 많습니다.
You are old.
tangshinn daiga mansm nida

او مرد است
그는 남자입니다.
He is a man.
knn namjs imnida

او زن است
그녀는 여자입니다.
She is a woman.
knyonn yoja imnida

او پسر است
그는 소년입니다.
He is a boy.
knn sunyon imnida

او دختر است
그녀는 소녀입니다.
She is a girl.
knyonn sunyo imnida

او پیر است
그녀는 나이가 많습니다.
She is old.
knyonn daiga mansm nida

او جوان است
 그녀는 나이가 어립니다.
She is young.
knyonn daiga orim nida

او پولدار است
그는 부자입니다.
He is rich.
knn puja imnida

او فقیر است
그는 가난합니다.
He is poor.
knn kanan imnida

او قد بلند است
그는 키가 큽니다.
He is tall.
knn kiga km nida

او قد کوتاه است
그는 키가 작습니다.
He is short.
knn kiga chaksm nida

اون چاق است
그녀는 뚱뚱합니다.
She is fat.
knyonn dung dung hamnida

او لاغر است
그녀는 날씬합니다.
She is thin.
knyonn daَlshin hamnida

آن (این) مرد قد لبند است
그 남자는 키가 큽니다.
The man is tall.
k namjann kiga km nida

آن (این) پسر قد کوتاه است
그 소년은 키가 작습니다.
The boy is short.
k sunyonn kiga chaksm nida

آن (این) زن چاق است
그 여자는 뚱뚱합니다.
The woman is fat.
k yojann dung dung hamnida

آن (این) زن لاغر است
그 여자는 날씬합니다.
The woman is thin.
k yojann daَlshim hamnida

بهتون تبریک می گم. شما تونستین درس یک رو به اتمام برسونید