سلام. از همتون بخاطر حمایتتون ممنونم
یه معذتر خواهی هم بابت تاخیرم ولی بجاش یه سوپرایز براتون دارم
از این به بعد میتونیند mp3 درسارم دانلود کنید

حرفه، شغل

دانلود mp3
unit 1 - lesson 6: 1.78 MB


دانلود mp3
unit 1 - lesson 6: 695 KB


می خوام از این به بعد با حجم پایین (مثل دومیه) بزارم. از کیفیتش راضی هستین؟
 

Careers

나는 경찰관입니다.
I am a police officer.
na neun gyeong chal gwan imnida

나는 학생입니다.
I am a student.
na neun hak saeng imnida

나는 의사입니다.
I am a doctor.
nah neun wi sa eem ni da

나는 버스 운전사입니다.
I am a bus driver.
na neun beo seu un jeon sa imnida

나는 정비사입니다.
I am a mechanic.
na neun jeong bisa im nida

나는 간호사입니다.
I am a nurse.
na neun gan ho sa im ni da

나는 우체부입니다.
I am a mailman.
Naneun uchebu imnida

나는 교사입니다.
I am a teacher.
Naneun gyo sa imnida

나는 비서입니다.
I am a secretary.
na neun bi-seo im nida

나는 주방장입니다.
I am a chef.
na neun ju bang jang imnida

나는 과학자입니다.
I am a scientist.
na neun gwa hak ja imnida.

나는 경영자입니다.
I am a manager.
na neun gyeong yeong ja imnida

그는 경찰관입니다.
He is a police officer.
geu neun gyeong chal gwan imnida

그는 학생입니다.
He is a student.
geu neun hag-saeng imnida

그는 의사입니다.
He is a doctor.
keu neun ui-sa-imnida

그는 버스 운전사입니다.
He is a bus driver.
geu neun beo seu un jeon sa imnida

그는 정비사입니다.
He is a mechanic.
geu neun jeong bisa imnida

그녀는 간호사입니다.
She is a nurse.
geu nyeo neun gan ho sa imnida

그는 우체부입니다.
He is a mailman.
geu neun u-che bu imnida

그녀는 교사입니다.
She is a teacher.
geu nyeo neun gyo sa imnida

그녀는 비서입니다.
She is a secretary.
geu nyeo neun bi-seo imnida

그는 주방장입니다.
He is a chef.
geu neun ju bang jang imnida

그는 과학자입니다.
He is a scientist.
geu neun gwahakja imnida

그는 경영자입니다.
He is a manager.
geu neun gyeong yeong ja imnida

پایان unit1